กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. พร้อมด้วย ผบช. ระดับสูง และ หน.นขต.สพ.ทอ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคา ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ณ บริเวณ อาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 36

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 35

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 34

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 33

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 32

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 31

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 30

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 29

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 28

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 27

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 26

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 25

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 24

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 23

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 22

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 21

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 20

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 19

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 18

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 17

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 16

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 15

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 14

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 13

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 12

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 11

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 10

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 9

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 8

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 7

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 6

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 5

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 4

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 3

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 2

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม 1

LINE ALBUM กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิม