พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นายทหารประทวน
ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

IMG 0165

IMG 0167

IMG 0170

IMG 0172

IMG 0173

IMG 0175

IMG 0176

IMG 0177

IMG 0178

IMG 0179

IMG 0180

IMG 0181

IMG 0182

IMG 0183

IMG 0185