เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค. ๖๕ ณ หอระชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0190

IMG 0191

IMG 0193

IMG 0196

IMG 0199

IMG 0202

IMG 0205

IMG 0206

IMG 0210

IMG 0212

IMG 0213

IMG 0216

IMG 0226

IMG 0232

IMG 0235

IMG 0239

IMG 0242