logo

ประกาศราคากลาง ปี ๒๕๕๙
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง ปตอ.๓๐ มม.เมาเซอร์ จำนวน ๑๕ รายการ 23/12/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ CTVS ของ บ.ขฝ.๑ (L-39) จำนวน ๕ รายการ 15/12/2559
จัดซื้อ Tooling สำหรับกลึงลำตัวและกลึงแหวนลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ชนวนไฟฟ้าชนิด TP จำนวน ๔ รายการ 25/11/2559
จ้างซ่อม CCA ของระบบเรดาร์ควบคุมการยิงแบบ AN/APQ-159(V)-3 จำนวน ๕ รายการ 14 EACH 25/11/2559
จัดซื้อ อะไหล่ ชุด RT ของเรดาร์ควบคุมการยิง จำนวน ๑ รายการ 18/11/2559
จัดซื้อ เครื่องวัดกระแสตัวจุดระเบิด (Explosive Safety Digital Multimeter) จำนวน ๑ เครื่อง 16/11/2559
จ้างซ่อมเครื่องเผาปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง 10/11/2559
จัดซื้อ เครื่องตรวจจุดระเบิด (Automatic Explosion Temperature Tester) จำนวน ๑ เครื่อง 09/11/2559
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง ชุด CTVS บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๓ รายการ 09/11/2559
จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการเก็บรักษาบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๙๒ รายการ 09/11/2559
จ้างซ่อมเครื่อง CNC WIRE CUT จำนวน ๑ เครื่อง 04/11/2559
จัดซื้อ อะไหล่ระบบ Video Tape Recorder ของ บ.จ.๗ จำนวน ๕ รายการ 03/11/2559
จัดซื้อ Tooling สำหรับอัดรัดปลอกและอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๑๐ รายการ 03/11/2559
จัดซื้อ ปืนไฟฟ้า (ครั้งนี้ ๒) จำนวน ๕ ชุด 03/11/2559
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง Avionic Adapter จำนวน ๓ รายการ 01/10/2559
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง Test Set LN-93 จำนวน ๔ รายการ 01/10/2559
จัดซื้อ Tooling สำหรับพ่นสีและใส่แหวนลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ชนวนไฟฟ้า ชนิด TP จำนวน ๖ รายการ 01/10/2559
จัดซื้อ Tooling สำหรับขึ้นรูปปลอกและอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๒ รายการ 01/11/2559
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง Camera Sensor จำนวน ๕ รายการ 27/10/2559
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD จำนวน ๖ รายการ 27/10/2559
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง Electronic Unit ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๕ รายการ 27/10/2559
จัดซื้อ อะไหล่ชุด Receiver and Transmitter เรดาร์ AN/APQ-153 จำนวน ๑ รายการ 27/10/2559
จัดซื้อ อะไหล่ชุด VTR ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๖ รายการ 27/10/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Display Monitor ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๔ รายการ 27/10/2559
จ้างซ่อมเครื่องทำลมขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง 19/10/2559
จัดซื้อ อะไหล่ ชุด RT ของเรดาร์ควบคุมการยิง จำนวน ๑ รายการ 10/10/2559
จ้างซ่อม CCA ของระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ แบบ LN-93 จำนวน ๖ รายการ 06/10/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน ๑๐๖ รายการ 05/10/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง High Pressure Compressor จำนวน ๑๒ รายการ 05/10/2559
จัดซื้อ วัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๙๑ รายการ 30/09/2559
จัดซื้อ วัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๑๒๙ รายการ 29/09/2559
จัดซื้อ วัสดุสนับสนุนการผลิตและการบำรุงรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๘๑ รายการ 29/09/2559
จัดซื้อ วัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ชนิด TP จำนวน ๔๘ รายการ 29/09/2559
ซื้อปืนไฟฟ้า จำนวน ๕ ชุด 29/09/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm.HK-33 จำนวน ๔๐ รายการ 29/09/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal. 7.60 mm.M60 จำนวน ๔๘ รายการ 29/09/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงการระเบิด (Thunder Flash) 26/09/2559
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๗๑ รายการ 23/09/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙๕ รายการ 23/09/2559
ซื้อ Tube Unit Assembly ของระบบ Avionic ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน 2 EA 20/09/2559
ซื้อ Tooling สำหรับกลึงส่วนปลายและลำตัวลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๖ รายการ 19/09/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตหูแขวน ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 19/09/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนเพื่อการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ รายการ 19/09/2559
ซื้อ Tooling สำหรับอัดรีดและปั้มท้ายปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๖ รายการ 19/09/2559
ซื้ออะไหล่ Jammer 100W จำนวน ๕ รายการ 19/09/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LAU-131/A จำนวน ๑๖ รายการ 19/09/2559
ซื้ออะไหล่ Portable X-Ray จำนวน ๓ รายการ 16/09/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LAU-5002 B/A จำนวน ๒๔ รายการ 16/09/2559
ซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๒ รายการ 16/09/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตเบ้าหูแขวน ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 16/09/2559
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตพลุและไพโรเทคนิค จำนวน ๓๑ รายการ 16/09/2559
ซื้อวัสดุนิรภัยป้องกันอันตรายสำหรับสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๙ รายการ 16/09/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LAU-68 B/A จำนวน ๑๗ รายการ 16/09/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ชนวนไฟฟ้า ชนิด TP จำนวน ๕๑ รายการ 16/09/2559
ซื้อวัสดุเพื่อการผลิตชุดหางลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 16/09/2559
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิวและพ่นสีลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๔ รายการ 16/09/2559
ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 16/09/2559
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๐ รายการ 15/09/2559
ซื้ออะไหล่ Jammer 15W จำนวน ๔ รายการ 15/09/2559
ซื้อ RED DOT SIGHT จำนวน ๕๔ ชุด 15/09/2559
ซื้อเครื่องตัดแหวนทองแดง จำนวน ๑ เครื่อง 15/09/2559
ซื้อเครื่องเจียระไนผิวราบ ระบบ NC จำนวน ๑ เครื่อง 15/09/2559
ซื้ออะไหล่ Jammer 20-500 MHz จำนวน ๒ รายการ 06/09/2559
ซื้อเครื่องเจียระไน จำนวน ๑ เครื่อง 31/08/2559
ซื้อเครื่องวัดตัวระเบิด (EXplosive Safety Multimeter) จำนวน ๑ เครื่อง 31/08/2559
ซื้อเครื่องกลึงแหวนลูกกระสุนขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๑๐ เครื่อง 31/08/2559
ซื้ออะไหล่ระบบเครื่องนับกระสุนปืนอัตโนมัติ แบบ DA-3/H จำนวน ๒ รายการ 31/08/2559
ซื้อ Tooling สำหรับเจียระไนลำตัวลูกกระสุน, รัดแหวน และกลึงแหวนลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๙ รายการ 31/08/2559
ซื้อ Tooling สำหรับอบปลอกกระสุน และตัดปากปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๑๕ รายการ 31/08/2559
ซื้อเครื่องตรวจอุณหภูมิจุดระเบิด (Automatic Explosion Temperature Tester) จำนวน ๑ เครื่อง 31/08/2559
ซื้อเครื่องอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง 30/08/2559
ซื้อระบบชุดเครื่องพ่นสีลูกระเบิด จำนวน ๑ เครื่อง 30/08/2559
ซื้อเครื่องกลึง CNC กลึงส่วนปลายลูกกระสุน ขนาด ๒๐-๒๓ มม. 28/08/2559
ซื้อเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L500-INERT-BB-57 จำนวน 500 EA 25/08/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Pilot Display Unit ของ บ.จ.๗ จำนวน ๔ รายการ 18/08/2559
ซื้อ Tooling สำหรับกลึงส่วนปลายและลำตัวลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๖ รายการ 08/08/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงการระเบิด (Thunder Flash) จำนวน ๑๖ รายการ 08/08/2559
ซื้อ Tooling สำหรับอัดรัดและปั๊มท้ายปลอกประสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๖ รายการ 08/08/2559
ซื้ออะไหล่ Portaple X-Ray จำนวน ๓ รายการ 08/08/2559
ซื้ออะไหล่ Jammer 100 W จำนวน ๕ รายการ 05/08/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙๕ รายการ 05/08/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนเพื่อการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ รายการ 04/08/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal7.62 mm.M60 จำนวน ๔๘ รายการ 04/08/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตหูแขวน ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 02/08/2559
ซื้อวัสดุนิรภัยป้องกันอันตรายสำหรับสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๙ รายการ 02/08/2559
ซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๒ รายการ 02/08/2559
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึกขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๗๑ รายการ 02/08/2559
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิวและพ่นสีลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๔ รายการ 02/08/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตเบ้าหูแขวน ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 26/07/2559
ซื้อวัสดุเพื่อการผลิตชุดหางลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 26/07/2559
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๐ รายการ 21/07/2559
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนงานคลังเก็บรักษาอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๒๙ รายการ 10/06/2559
ซื้อวัสดุหีบห่อสนับสนุนงานคลังเก็บรักษาอาวุธ กระสุน และบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๒๑ รายการ 10/06/2559
ซื้อ Lampblack ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กก. จำนวน ๒๐๐ ถุง 10/06/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Weapon Computer LRU ของ บ.จ.๗ จำนวน ๙ รายการ 28/04/2559
อะไหล่ตรวจซ่อมระบบ CUITS Test Station จำนวน ๘ รายการ 28/04/2559
อะไหล่ซ่อมบำรุง Navigation Computer ระบบ WDNS ของ บ.จ.๗ จำนวน ๖ รายการ 29/04/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Missile Remote Interface Unit (MRIU) จำนวน ๑๐ รายการ 23/03/2559
ซื้ออะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะ V-150 จำนวน ๗๙ รายการ 21/03/2559
ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector) จำนวน ๒ ชุด 21/03/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Servo Amplifier จำนวน ๘ รายการ 21/03/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Control Mission Computer LRU (CMC) จำนวน ๙ รายการ 21/03/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Electronic Unit ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๔ รายการ 21/03/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง CCA ของระบบควบคุมการยิง บ.จ.๗ จำนวน ๙ รายการ 21/03/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Camera Sensor ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๗ รายการ 21/03/2559
จ้างปรับสภาพผิวโครงปืน M16 จำนวน ๑,๐๑๐ ชุด 19/03/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๑๘ รายการ 11/03/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm. HK-33 จำนวน ๔๐ รายการ 11/03/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal. 7.62 mm.M60 จำนวน ๕๕ รายการ 11/03/2559
จ้างปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน ๘๘๕ ชุด 07/03/2559
จ้างปรับสภาพผิวโครงปืน M16 (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๑๐ ชุด 07/03/2559
ซื้ออะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะคอนดอร์ จำนวน ๑๕๑ รายการ 07/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานวิจัยตรวจทดลอง จำนวน ๑๔๙ รายการ 25/02/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Revolver Cal. .38 " S&W M&P 4" จำนวน ๓๑ รายการ 25/02/2559
จ้างซ่อมเครื่องอัดรัดปลอกกระสุนขนาด .50" และ ๒๐ มม. ยี่ห้อ FRITZ WERNER รุ่น 2004G จำนวน ๑ รายการ 16/02/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง ปตอ.๓๐ มม. เมาเซอร์ จำนวน ๒๑ รายการ 16/02/2559
ซื้อ Tooling สำหรับอัดรัดปลอกฯ และปั้มปลายกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๖ รายการ 15/02/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๗๖ รายการ 15/02/2559
จ้างซ่อมเครื่องรวมกระสุน .50" และ 20 MM. ยี่ห้อ MANURHIN ร่น DV7 90/ECC จำนวน ๑ เครื่อง 15/02/2559
ซื้อวัสดุนิรภัยป้องกันอันตรายและแบบวัดกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๔๒ รายการ 15/02/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์ จำนวน ๕๕ รายการ 15/02/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Low Power Radio Frequency (LPRF) LRU จำนวน ๘ รายการ 15/02/2559
จ้างซ่อมเครื่อง CNC WIRE CUT MODEL AIA-250 จำนวน ๑ เครื่อง 12/02/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Weapon Delivery and Navigation System (WDNS) ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๘ รายการ 12/02/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Protection and Control Circuit Card Assembly จำนวน ๙ รายการ 12/09/2559
จัดซื้ออะไหล่ RCH LDH Pylon 4 จำนวน 3 EA 02/02/2559
ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๑๕๔ รายการ 21/01/2559
ซื้อ Tooling สำหรับอบปลอกกระสุน และตัดปากปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๑๕ รายการ 19/01/2559

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430