แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี ๖๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี ๖๗ (ฉบับที่ ) หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 19) จำนวน 5 เรื่อง 15-05-67
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 17) จำนวน 1 เรื่อง 29-03-67
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 16) จำนวน 1 เรื่อง 27-03-67
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 15) จำนวน 1 เรื่อง 27-03-67
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 67 จำนวน 3 เรื่อง 27-03-67
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 14) จำนวน 14 เรื่อง 22-03-67
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 13) จำนวน 5 เรื่อง 20-03-67
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 12) จำนวน 14 เรื่อง 20-03-67
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 10) จำนวน 1 เรื่อง 19-12-66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 9) จำนวน 1 เรื่อง 30-11-66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 7) จำนวน 1 เรื่อง 30-11-66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 5) จำนวน 2 เรื่อง 15-11-66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 4) จำนวน 47 เรื่อง 25-10-66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 3) จำนวน 7 เรื่อง 19-10-66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 2) จำนวน 1 เรื่อง 17-10-66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 67 (ฉบับที่ 1) จำนวน 1 เรื่อง 22-09-66 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 
 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430