นาวาอากาศเอก มาโนช อารีพงษ์ และ นาวาอากาศเอก พรชัย ประสงค์ยืนยง รองเสนาธิการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67