พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ช่างสรรพาวุธ รุ่นที่ 21
โดยมี นายทหารผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1PJcBPtCoGco6z8o_jicpw7ZDgTe2ReKC