พลอากาศตรี สมภพ ปีตะเสน เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับ บริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเตรียมการนำผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน RTAF SYMPOSIUM 2024
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม กองโรงงานสรรพาวุธ 1
กรมสรรพวุธทหารอากาศ