กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาสรรพาวุธ
พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ และข้อขัดข้อง
โดยมี นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและข้าราชการกองบิน 46 ให้การต้อนรับคณะ
ณ กองบังคับการ กองบิน 46
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567