กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดพิธีเลื่อนชั้นเครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ ประเภทสรรพาวุธ และปิดการศึกษาหลักสูตร เจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน รุ่นที่ 11
พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นเครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ
ประเภทสรรพาวุธ และปิดการศึกษาหลักสูตร เจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน รุ่นที่ 11
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567