กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ช่างสรรพาวุธ รุ่นที่ 22
พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ช่างสรรพาวุธ รุ่นที่ 22
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567