logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป  (E-Bidding ประกาศเชิญชวน)
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ๒๐ มม. 13/03/2561
ประกวดราคาจ้างปรับสภาพผิววัสดุ 12/03/2561
ประกวดราคาซื้อซ่อมบำรุงระบบ AAU ของ บ.ข.๑๘ ขค 14/02/2561
ประกวดราคาซื้อดาบปลายปืน ปลยอ. ๕.๕๖-๒ก สำหรับทหารกองเกียรติยศ 14/02/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LAU ๑๓๑A  14/02/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 14/02/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน 13/02/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ 13/02/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงลูกระเบิดขว้าง ทอ. (Thunder Flash) 13/02/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal.50 HB 13/02/2561
ประกาศราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตกระสุนสัญญาณควัน ลบ.ฝึก ๕ ปอนด์ และ ๒๕ ปอนด์ 13/02/2561
ประกวดราคาซื้อ Pulse Forming Network ของ บ.ข.๑๘ ขค 13/02/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. 13/02/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบำรุงรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 06/02/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตกระสุนศัญญาณควัน ลบ.ฝึก ๕ ปอนด์ และ ๒๕ ปอนด์ 05/02/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. 31/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักผลิตกระสุน ๒๐ มม. 26/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผลิตกระสุน ๒๐ มม. 23/01/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ Portable X-Ray 22/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตหูแขวนลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 22/01/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องหาปริมาณความร้อนจากการจุดระเบิด (Calorimeter) 22/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักผลิตกระสุน ๒๐ มม. 22/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตไพโร้ทคนิคและสายชนวนไว 17/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์  17/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร  16/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตหูแขวนลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 12/01/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Airborne Video Tape Recorder (AVTR) 11/01/2561
ประกวดราคาซื้อลูกระเบิดแสงวาบ จำนวน ๑,๐๘๐ EA 10/01/2561
ประกวดราคาซื้อ Red Phosphorus 10/01/2561
ประกวดราคาซื้อเป้าปืน  05/01/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ Jammer ๑๕ W 03/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ CASTING 03/01/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕ ปอนด์ 29/12/2560 
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ๒๐ มม. (สารเคมี) 29/12/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ 10/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแบบเคลื่อนที่ (Robot Disrupter) 10/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด แบบ ๕ แกน ระบบ CNC  10/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแม่นยำการทดสอบกระสุน 10/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวขอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) 10/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเคลื่อนย้ายและเก็บกู้วัตถุระเบิดจากระยะไกล (HOOKLINE) 10/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารละลายวัตถุระเบิด HPLC Complete Set 10/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องรัดแหวนทองแดงอัตโนมัติ 10/11/2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุแบบพกพา (Portable Jammer) 09/11/2560 
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำเครื่องหมายลูกกระสุน 03/11/2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ พร้อมอุปกรณ์ 03/11/2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างปลอกกระสุน 31/10/2560
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ยกพัสดุผลิตกระสุน 31/10/2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดปลอกกระสุนปืนเล็ก 31/10/2560

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430