logo

คัดเลือก
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ซื้อลูกระเบิดขว้างแก๊สน้ำตา จำนวน 2,000 EA 24/08/2561
ซื้อ Link, Cartridge 23 mm. จำนวน 20,000 EA 24/08/2561
ซื้อกระสุนแก๊สน้ำตา ขนาด 38 mm. จำนวน 2,000 EA 24/08/2561
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๕๕ รายการ 24/08/2561
จ้างซ่อม CRU-60 ของระบบ Avionics บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ รายการ (3 Each) 31/07/2561
จ้างซ่อมระบบควบคุมการยิงของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๕ รายการ (17 Each) 12/06/2561
จัดซื้อ Impulse Cartridge (BBU-35/B) จำนวน 2,900 EA 08/03/2561
จ้างซ่อมระบบ WDNS ของ บ.จ.๗ 28/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm.M16A1 จำนวน ๓๗ รายการ 27/02/2561
จ้างซ่อมระบบ CARA ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๒ รายการ (12 Each) 26/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Auto Cal.20 mm. M61A1 จำนวน ๑ รายการ 21/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Bomb Rack MAU-12 จำนวน ๒ รายการ 13/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Bomb Rack MAU-40/A, MAU-50/A จำนวน ๕ รายการ 13/02/2561
อะไหล่ระบบ Radar Altimeter System จำนวน ๑ รายการ 06/02/2561
จัดซื้อ Cartridge, 7.62 mm Blank จำนวน 97,000 EA 24/01/2561
ซื้อ CARTRIDGE CHAFF RR-170 WITH CTG.IMPULSE, BBU-35/B 11/01/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง TER-9A จำนวน ๖ รายการ 11/01/2561
จ้างซ่อม i-Robot 510 PackBot จำนวน 1 Set 02/01/2561
จัดซื้อ Propellant, Cartridge, 20 mm, M50 series จำนวน 2,920 KGS  27/12/2560
จัดซื้อ Smoke Hand Granade Fuze จำนวน 1,650 EA 25/12/2560
จัดซื้อ FLARE MJU-7A/B COUNTERMEASURE WITH CTG.IMPULSE, BBU-36B นำนวน 19,000 Sets 25/12/2560
จัดซื้อ Practice Gand Grenade Fuze จำนวน 15,000 EA  04/12/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Missile Approach System (MAWS) จำนวน ๑ รายการ 01/12/2560
จัดซื้ออะไหล่ Attitube and Heading Reference System (AHRS) จำนวน ๒ รายการ 29/11/2560
จัดซื้ออะไหล่ Attitube and Heading Reference System (AHRS) จำนวน ๒ รายการ 28/11/2560
จัดซื้อชุดนิรภัยทำลายลูกระเบิด EOD SUIT) จำนวน ๒ ชุด 02/11/2560
จัดซื้ออุปกรณ์เป้าอากาศ (TDK-39A) จำนวน ๑๐ ชุด 02/11/2560
จัดซื้อชุดนิรภัยทำลายวัตถุระเบิด (EOD SUIT) จำนวน ๒ ชุด 02/11/2560
จัดซื้อชุดนิรภัยทำลายวัตถุระเบิด (EOD SUIT) จำนวน ๔ ชุด 02/11/2560
จัดซื้อ Brass Cup จำนวน 56,500 EA 24/10/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Forging จำนวน ๑ รายการ 21/08/2560
จัดซื้อ Cartridge, 7.62 mm Black จำนวน 97,000 EA
 02/08/2560

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430