logo

ประกาศราคากลาง ปี ๒๕๖๐
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จัดซื้อหมวกกันกระสุน พร้อมรางติดอุปกรณ์พิเศษ จำนวน ๔๑ ใบ 15/08/2560
จัดซื้อชุดทดสอบแรงดันทะลุผ้าเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๑ ชุด 15/08/2560
จัดซื้อเครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิตเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง 15/08/2560
จัดซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง 15/08/2560
จัดซื้อปะกับรองลำกล้อง ปกม.สำหรับติดอุปกรณ์กลางคือพร้อมด้ามจับ จำนวน ๓๐ ชุด 15/08/2560
จัดซื้อปะกับรองลำกล้อง ปกม.สำหรับติดอุปกรณ์กลางคือพร้อมด้ามจับ จำนวน ๓๐ ชุด 10/08/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด CTVS บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๙ รายการ 07/08/2560
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ แบบใช้น้ำมันดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง 31/07/2560
จัดซื้ออะไหล่ Jammer 15W (เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) จำนวน ๔ รายการ 24/07/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Recorder Unit จำนวน ๔ รายการ 18/07/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Senser Head จำนวน ๓ รายการ 16/07/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม จำนวน ๑๔๗ รายการ 06/06/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Automatic Cannon 20 mm. M621 จำนวน ๔๗ รายการ 16/05/2560
จัดซื้อฝักดาบและสายสะพายปืน จำนวน ๔ รายการ 04/05/2560
จัดซื้อกระสุนขนาด .45" Ball จำนวน ๔๕,๐๐๐ นัด 01/05/2560
จัดซื้ออะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะ V-150 จำนวน ๑๓๗ รายการ 15/04/2560
จัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมบำรุงชุดควบคุม Launcher Electronic Unit จำนวน ๑๗ รายการ 28/03/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Power Converter Assemble จำนวน ๑๔ รายการ 28/03/2560
จัดซื้ออะไหล่ Low Voltage Power Supply (XMTR) จำนวน ๑๖ รายการ 28/03/2560
ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อม Converter Signal Data ของระบบควบคุมการยิงของ Avionic บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๑ รายการ 24/03/2560
ขออนุมัติดำเนินการจ้างปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน ๑,๐๘๑ ชุด 17/03/2560
จัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector) จำนวน ๓ รายการ 17/03/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถยกลูกระเบิดและรถพ่วงบรรทุกลูกระเบิด จำนวน ๑๑ รายการ 09/03/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal.50 นิ้ว HB จำนวน ๔ รายการ 09/03/2560
จัดซื้อ Tooling สำหรับเครื่องอัดรีด, อัดรูป และอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุนฯ จำนวน ๑๒ รายการ 03/03/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกาะคอนดอร์ จำนวน ๑๕๖ รายการ 24/02/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Electronic Unit ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๒ รายการ 15/02/2560
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน ทอ. จำนวน ๒๓ รายการ 23/01/2560
จ้างซ่อม CCA ของระบบควบคุมการยิง บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๖ รายการ 12 Each 19/01/2560
 จัดซื้ออะไหล่สำหรับตรวจซ่อม Control Display Unit จำนวน ๑ รายการ 19/01/2560 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430