logo

ประกาศเชิญชวน ปี ๒๕๖๐
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
สอบราคาซื้อชุดทดสอบแรงดันทะลุผ้าเสื้อเกราะกันกระสุน 22/08/2560
สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิตผ้าเสื้อเกราะกันกระสุน 22/08/2560
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวโลหะ 22/08/2560
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ แบบใช้น้ำมันดีเซล 22/08/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด CTVS บ.ข.๑๙/ก 22/08/2560
สอบราคาซื้อชุดทดสอบแรงดึงชนิดอัตรายืดคงที่ผ้าเสื้อเกราะกันกระสุน 22/08/2560
สอบราคาซื้อหมวกกันกระสุน พร้อมรางติดอุปกรณ์พิเศษ 22/08/2560
สอบราคาซื้อปะกับรองลำกล้อง ปกม.สำหรับติดอุปกรณ์กลางคืนพร้อมด้ามจับ 22/08/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง ปตอ.๓๐ มม.เมาเซอร์ 21/08/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ Jammer ๑๕W (เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) 18/08/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Senser Head 10/08/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Recorder Unit 09/08/2560
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม 17/07/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Though Metal Detector) 27/06/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะ V-๑๕๐ 13/06/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Automatic Cannon ๒๐ mm.M๖๒๑ 13/06/2560
สอบราคาซื้อกระสุนขนาด .๔๕ นิ้ว Ball 05/06/2560
สอบราคาซื้อฝักดาบและสายสะพายปืน 01/06/2560
สอบราคาจ้างปรับสภาพผิววัสดุ 11/05/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ในการซ่อมบำรุงชุดควบคุม Launcher Electronic Unit 09/05/2560
สอบราคาซื้อระบบและส่วนประกอบของเรดาร์และโซน่าร์ (๔๑.๑๑.๕๒.๐๐) 08/05/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Power Converter Assembly 03/05/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ Low Voltage Power Supply (XMTR) 03/05/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะคอนดอร์ 28/04/2560
อะไหล่ซ่อมบำรุงรถยกลูกระเบิดและรถพ่วงบรรทุกลูกระเบิด 28/04/2560
สอบราคาจ้างซ่อม CCA ของระบบควบคุมการยิง บ.ข.๑๙/ก 26/04/2560
สอบราคาซื้อขายอะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal. .๕๐ นิ้ว HB 29/03/2560
สอบราคาซื้อขายอะไหล่ซ่อมบำรุง Electronic Unit ของ บ.ข.๑๘ ข/ค 14/03/2560
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับเครื่องอัดรีด, อัดรูป และอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุนฯ 13/03/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่สำหรับตรวจซ่อม Control Display Unit 09/03/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง ปตอ.๓๐ มม.เมาเซอร์ 22/02/2560
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง System Integrated Lab (SIL) 17/02/2560
อะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ CTVS ของ บ.ขฝ.๑ (L-๓๙) 31/01/2560
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน ทอ. 26/01/2560
สอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการเก็บรักษาบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ 24/01/2560
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับกลึงลำตัวและกลึงแหวนลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ชนวนไฟฟ้า ชนิด TP 17/01/2560 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430