logo

สรุปผลรายงาน สขร. ประจำเดือน

 

สรุปผลดังนี้
  ประจำเดือน   ปี พ.ศ.       เรื่อง ( กรุณา Download )   CLICK ทั้งหมด
สอบราคา คัดเลือก เฉพาะเจาะจง E-Bidding E-Maket
 มกราคม 2561     Click       
กุมภาพันธ์  2561 Click           
มีนาคม  2561            
เมษายน  2561     Click       
พฤษภาคม  2561            
มิถุนายน  2561  Click          
กรกฎาคม  2561  Click          
สิงหาคม  2561            
กันยายน  2561            
ตุลาคม  2561            
พฤศจิกายน  2561            
ธันวาคม  2561            

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430